Tag -#pomoc #uchodźccy

Uwaga. Pomoc Uchodźcom z Ukrainy.

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej o/Gościeradów
54 8717 1064 2009 9000 0058 0001 z dopiskiem Uchodźcy

Nasza Parafia Księżomierz pomaga naszym braciom i siostrom dotkniętym wojną na Ukrainie. Bardzo dobrze działa pomoc w postaci ubrań, jedzenia, środków czystości. Są też inne potrzeby, jak utrzymanie samego Domu Pielgrzyma jako Ośrodka wyznaczonego przez Caritas Archidiecezji ( i z dużym poświęceniem obsługiwanego przez Wspólnotę Ruchu Światło-Życie wraz z gałęzią Domowego Kościoła). Rozruch Ośrodka w Księżomierzy po zimowej przerwie i zapewnienie godnych warunków zarówno dla uchodźców jak i opiekunów potrzebuje wydatków finansowych na gaz, prąd, wodę, media, itp.
Oto numer konta parafii dla osób, które chcą od tej strony wesprzeć działalność dla Uchodźców.
Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej o/Gościeradów
54 8717 1064 2009 9000 0058 0001 z dopiskiem Uchodźcy