Tag -Księżomierz

Uwaga. Pomoc Uchodźcom z Ukrainy.

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej o/Gościeradów
54 8717 1064 2009 9000 0058 0001 z dopiskiem Uchodźcy

Nasza Parafia Księżomierz pomaga naszym braciom i siostrom dotkniętym wojną na Ukrainie. Bardzo dobrze działa pomoc w postaci ubrań, jedzenia, środków czystości. Są też inne potrzeby, jak utrzymanie samego Domu Pielgrzyma jako Ośrodka wyznaczonego przez Caritas Archidiecezji ( i z dużym poświęceniem obsługiwanego przez Wspólnotę Ruchu Światło-Życie wraz z gałęzią Domowego Kościoła). Rozruch Ośrodka w Księżomierzy po zimowej przerwie i zapewnienie godnych warunków zarówno dla uchodźców jak i opiekunów potrzebuje wydatków finansowych na gaz, prąd, wodę, media, itp.
Oto numer konta parafii dla osób, które chcą od tej strony wesprzeć działalność dla Uchodźców.
Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej o/Gościeradów
54 8717 1064 2009 9000 0058 0001 z dopiskiem Uchodźcy

Jezus Żyje – zmartwychwstał. Alleluja

Wielkanoc, 2021 r
Chrystus powstał z martwych, Alleluja.
Drodzy parafianie, goście, pielgrzymi:
Tak trzymać i nie odpuścić: Pan Jezus w centrum
a w nas Dobra Nowina,
że On Zmartwychwstal
i Żyje
i my mamy nadzieję żyć z Nim.
Życzę wam odwagi przyznania się do Niego i wyznania, że to Mój Pan i mój Bóg. Alleluja. To daje radość i sens świętowania w Imię Pana Jezusa. Zdrowia, pomyślności, pojednania, życzliwości czyli MIŁOŚCI w codzienności.
Zapraszam w czwartek 8.04.2021 r osobiście lub online do Księżomierzy o 18.00. Msza o uproszenie zdrowia i Uwielbienie Pana Jezusa w Tajemnicach Światła.
Chrystus Zmartwychwstal alleluja
Prawdziwie Zmartwychwstał, alleluja