Dzieje Obrazu Maryi

Obraz Matki Bożej Księżomierskiej

Wizerunek Matki Bożej Księżomierskiej należy do grupy znanych w Polsce i popularnych kopii obrazu Najświętszej Maryi Panny zwanego „Salus Populi Romani”, znajdującego się w rzymskiej bazylice Santa Maria Maggiore. Tego typu obrazy pojawiły się w Polsce najpierw w Krakowie pod koniec XVI w. i stały się bardzo popularne w czasie następnych trzech wieków w całym kraju. Obraz Matki Bożej Księżomierskiej wyraźnie nawiązuje do swego rzymskiego oryginału przez sposób przedstawienia Maryi i Dzieciątka. Jest to obraz olejny na lnianym płótnie o wymiarach 91 x 133 cm. Autor obrazu nie jest znany. Trudno jest także dokładnie określić czas jego powstania. Technika malowania farbami olejnymi na płótnie, pochodzenie obrazu z Krakowa, wyraźne elementy właściwe rzymskiemu wizerunkowi Matki Bożej oraz tradycja, przemawiają za tym, że obraz Matki Bożej Księżomierskiej pochodzi z początku XVII wieku. Na obrazie Matka Boża przedstawiona jest frontalnie w ujęciu do pasa. Na lewym ręku trzyma Dzieciątko Jezus. Ubrana jest w suknię koloru czerwonego. Okrywający głowę niebieski płaszcz wykończony jest ozdobną lamówką. Dzieciątko Jezus ubrane jest w długą sukienkę w kolorze ugru, która pod szyj ą wykończona jest także ozdobną lamówką. Matka Boża ma ręce złożone przed sobą a Jej twarz zwrócona jest wprost na widza. Prawa ręka Dzieciątka wysunięta jest dłonią do przodu w geście błogosławieństwa. W lewym ręku Dzieciątko trzyma zamkniętą księgę. Na obraz nałożona jest srebrna sukienka i korony podtrzymywane przez aniołów. W czasie dokumentacji konserwatorskiej w 1986 r. ustalono, że obraz był już kiedyś konserwowany. Dokonano wtedy jego zdublowania na klajster stosując lniane płótno, naklejono na drewniane podobrazie i przybito do lica obrazu gwoździami. Prawdopodobnie także wtedy całą powierzchnię obrazu przemalowano po formie w podobnym kolorycie jak pierwotna kompozycja. W czasie dokonanej ostatnio konserwacji (1986-1987) obraz został odnowiony i wzmocniony. Z twarzy Matki Bożej i Dzieciątka oraz ich rąk usunięto przemalowanie. Obraz naciągnięto na nowe krosno i zawerniksowano. Cały obraz zabezpieczono pastą woskową. Wiernym modlącym się przed cudownym obrazem Matki Bożej wskazuje Ona na trzymanego na ręku Jezusa, Swego Syna. Jej wielkość i godność wynika z faktu, że Bóg wybrał Ją na Matkę Zbawiciela. Boże Macierzyństwo Maryi daje jej wyjątkowe miejsce wśród wszystkich stworzeń a dla wierzących jest podstawą wiary w jej orędownictwo i wstawiennictwo u Swego Syna.